תקנון האתר

תקנון

תקנון שימוש באתר www.midbar-winery.co.il

 1. מבוא

1.1 המונחים המופיעים להלן, יקבלו בתקנון זה את המשמעות המופיעה לצידם:

1.2 אתר www.midbar-winery.co.il     להלן "האתר"

1.3 "המפעילה" – מפעילת האתר חברת היקב הדרומי בע"מ ח.פ 514705540

1.4 "גולש" או "הלקוח" – כל אדם העושה שימוש באתר המעוניין לרכוש מוצרים או שירותים העומד בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה.

1.5 "המוצרים" – המוצרים המופיעים באתר בלבד.

1.6 "יום עסקים" – ימים א-ה לא כולל יום שישי, שבת, ערב חג וחג, שבתון, ימי זיכרון, וסגרי קורונה.

1.7 האתר משמש כחנות אינטרנטית למכירת מוצרים.

1.8 בכל בעיה , שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות במייל info.midbar@gmail.com

 

 1. 2. כללי

2.1. מובהר בזאת, כי תקנון זה מהווה כהסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי כל משתמש (כהגדרתו לעיל) באתר ועל כל עסקה אשר תתבצע על ידי כל משתמש באמצעות האתר, ומהווה הסכם מחייב בין כל גולש לבין מפעילת האתר. בטרם השימוש ו/או הכניסה לאתר, עלייך לקרוא בעיון את תקנון זה במלואו.

2.2. כותרות התקנון והחלוקה לסעיפים נעשית מטעמי נוחות ולצורך התמצאות בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצורך פרשנותו.

2.3. מובהר, כי תקנון זה יחייב גם כל גולש כלפי מפעילת האתר, בכל מקרה לא יחשב כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

2.4. הכניסה והגלישה באתר ו/או השימוש בו, לרבות רכישת שירות ו/או מוצרים המוצעים באתר, מהווה כהסכמה לקבל ולנהוג על פי כל תנאי התקנון.

2.5. משתמש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

2.6. מובהר, כי תנאיו של תקנון זה מצויים באתר ופתוחים לעיון כל מבקריו בכל עת.

2.7. למען הסר ספק, אך ורק משתמש אשר נרשם לאתר יהיה רשאי לרכוש מוצרים/שירותים באמצעותו. יחד עם זאת, ניתן לרכוש מוצרים/שירותים באמצעות האתר טרם ביצוע הרשמה לאתר ובלבד שבשלב הרכישה ירשם הגולש לאתר בהתאם להוראות תקנון זה.

2.8. מובהר, כי האתר משמש כפלטפורמה לפרסום ומכירת המוצרים/שירותים המוצגים בו בלבד .

2.9. אחריותה של מפעילת האתר מוגבלת בהתאם להוראות תקנון זה, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לפעולות אשר נעשו על ידי צדדים שלישיים .

2.10. כל זכויות הקניין הרוחני המופיע באתר זה, שייכות למפעילת האתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ואין לעשות כל שימוש בו ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני השייכות למפעילת האתר ו/או לכל צד ג' אחר. השימוש באתר מותנה וכפוף להקפדה על הוראות תקנון זה.

2.11. הוראות התקנון כתובות בלשון זכר, אך הן מכוונות לגברים ונשים כאחד. מובהר, כי הגדרות הכתובות בתקנון זה, הכתובות בלשון יחיד ו/או בלשון רבים, תפורש בתקנון זה תחת אותה ההגדרה המופיעה בצידה בראשית התקנון, גם אם נכתבה בהמשך התקנון בלשון אחרת.

2.12. מובהר, כי אין באמור בתקנון זה, בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ו/או מהתקנות אשר הותקנו מכוח חוק הגנת הצרכן, ככל ואלו חלות על מפעילת האתר ו/או על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן ו/או התקנות הבאות מכוח ובוצעה התניה כאמור, במסגרת השימוש שבאתר ו/או במסגרת הוראות תקנון זה, בין במפורש ובין במשתמע.

2.13. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה בדבר השינוי והנ"ל יכנס לתוקף לאחר 72 שעות ממועד ההודעה.

2.14. מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"פ הדין אך לא כוללים דמי משלוח אלא אם צויין אחרת הדף הרכישה.

2.15. אמיתות הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה ולנכונות הפעולות במידה ויופיעו ברישומי המחשב של המפעילה בלבד .

2.16. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

2.17. אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כלל המוצרים המוצגים באתר.

2.18. המפעילה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אך יש לציין כי עלולים בתום לב אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, המפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן

2.19. עדכונים – המפעילה רשאית לעדכן מעת לעת, מחירים, תעריפי משלוחים, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לכל הזמנה הינו המחיר שהתפרסם עם ביצוע ההזמנה בפועל. הזמנות בתהליך יחוייבו בתעריפים החדשים.

2.20. מבצעים – המפעילה רשאית להציע מבצעים, הנחות מיוחדות והטבות מעת לעת באתר או באמצעי התקשורת השונים לרבות פרסומים וכתבות שיווקיות ולהפסיקם או לשנותם בכל עת ללא התראה מוקדמת, המבצעים יחולו אך ורק על המכירות באתר האינטרנט.

2.21. דיוורים – החברה שומרת לעצמה את הזכות לדיוור במקרים של תזכורת להזמנה בתהליך, סל קניות העומד ריק, מחיקת משתמש באתר במקרה של משתמש כפול, שליחת מבצעים ללקוח רשום. ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל עת שהוא מבקש להפסיק את הדיוור.

2.22. השימוש באתר זה מותר לגולשים אשר עומדים בכל התנאים הקבועים בתקנון זה, אשר אישרו את הוראות תקנון זה. השימוש באתר זה מותר לגולשים בגירים בלבד, כשרים משפטית, תושבי ישראל בעלי תעודת זהות, אשר הינם גדולים מגיל 18 בבעלותם באמצעי תשלום בר תוקף.

2.23. מובהר, כי השימוש באתר לגולשים איננו מותנה בהרשמה לאתר, אך יחד עם זאת, אך ורק גולשים אשר ימלאו את כל שדות החובה לקנייה באתר וירשמו בהתאם להוראות תקנון זה בלבד יקבלו גישה לרכישה.

2.24. המפעילה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש אולם תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה.

2.25. המפעילה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות לביטול הזמנות ולחסימת הגישה לאתר במקרים הבאים: הלקוח ביצע עבירה על הוראות הדין, הלקוח הפר את תנאי התקנון הנ"ל , אי מתן אישור מחברת האשראי או במקרה של חסימת האשראי ע"י חברת האשראי, במידה ונעשה ע"י הלקוח מעשה הפוגע במפעילה ובספקיה.

 

 1. 3. רכישת מוצרים ושירותים

3.1 לגולשים באתר תינתן אפשרות לעבור בין הקטגוריות השונות ולבחור מוצרים/שירותים אותם הם מעוניינים לרכוש על ידי לחיצה על כפתור "לעגלת הקניות", אשר יוביל לחלון עגלת הקניות. בחלון העגלה המוצר יוכל הגולש לרכוש את המוצר/שירות ו/או להשאירו בעגלה לצורך רכישה מאוחר יותר.

3.2 בעמוד עגלת הקניות של הגולש, בה תוצג תמונת המוצר (להמחשה בלבד), מיתוגו, מק"ט, כמות יחידות לרכישה, תיבה לפירוט הערות (הקלדה חופשית) וכפתור להסרת מוצרים/שירותים מעגלת הקניות.

3.3 בעמוד עגלת הקניות, יתאפשר לגולש לרכוש את כל אחד מן המוצרים שבעגלה על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" הסמוך למוצר הרצוי או לחלופין לרכוש את כל המוצרים שבעגלת הקניות, על ידי לחיצה על כפתור "רכישת כל המוצרים בעגלה".

3.4 לאחר בחירת האופציה הרצויה לרכישת המוצרים, יעבור הגולש לעמוד מאובטח על ידי ובאחריות חברת "חברת הסליקה, ישראכרטpay pal' , BIT והתשלומים שישולמו על ידי הגולשים יחויבו באמצעות החברות השונות ובדפים מאובטחים מטעמם.

3.5 יובהר, כי באתר ניתן יהיה לחפש מוצרים/שירותים על בסיס הקטגוריות של המוצרים /שירותים. סדר התצוגה באתר של המוצרים/שירותים, לאחר הסינון הרלוונטי בהתאם לחיפוש שביצע הגולש כאמור לעיל, הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

3.6 ניתן לקנות את המוצר באתר עד לגמר המלאי.

3.7 הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי וביט העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

3.8 מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ כדין.

3.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

3.10 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות ובהצלחה על הלקוח להקפיד על מסירת פרטים נכונים, במידה וימסרו נתונים שגויים המפעילה לא תוכל לסיים את קליטת ההזמנה ושילוחה, במידה ומוצר חוזר למפעילה בשל מסירת פרטים שגויים, רשאית המפעילה לחייב עלות משלוח ועלויות נוספות המצריכות משלוח נוסף.

3.11 החברה לא תעשה כל שימוש בפרטי הלקוח שלא בהתאם למדיניות הפרטיות כמפורט תחת הכותרת מדיניות פרטיות כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3.12 המפעילה רשאית לשנות את המחירים ודמי המשלוח מעת לעת. מובהר, כי המחיר המחייב ביחס לכל מוצר/שירות שהזמין משתמש יהיה המחיר המפורסם בעמוד הרכישה של המוצרים/שירותים כמפורט לעיל בתקנון זה.

3.13 עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, החברה תבצע בדיקה של אמצעי התשלום וההודעה על אישור העסקה תבוצע ע"י החברה המבצעת את החיוב בפועל.

3.14 במידה והעסקה לא אושרה, יקבל הלקוח הודעה מסודרת והוא יידרש לתצורת תשלום אחרת.

 

 

 1. 4. ביטול עסקה

4.1. כל גולש באתר יהיה רשאי לבטל הזמנות שבוצעו באתר, אך ורק, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו התשמ"א 1981.

4.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביטול הזמנת/רכישת מוצרים/שירותים ו/או החזרת מוצרים ו/או שינוי פרטי הזמנה, ייעשו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני בלבד למייל info.midbar@gmail.com

4.3. מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו, להלן יפורטו המועדים והתנאים לביטול עסקה באתר, בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות הרלוונטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת.

4.4. ברכישה של מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת המוצר;

4.5. למרות האמור לעיל, ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

4.5.1. טובין פסידים;

4.5.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

4.5.3. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

4.5.4. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

4.5.5. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

 

4.6. מובהר, כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המפעילה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, בשיעור של 20% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם, במידה שגולש בוחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה או עקב איחור מן התנאים הקבועים בעמוד בית העסק לאספקת המוצר/שירות.

4.7. גולש שקיבל את המוצר/שירות ויבטל את ההזמנה שלא עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, ידאג להחזירו למפעילה על חשבונו, עם אריזתו המקורית,.

4.8. במידה והלקוח הינו אדם בעל מוגבלות או לחלופין אזרח ותיק או עולה חדש יוכל לבטל עסקה עד 4 חודשים מיום אישורה , הלקוח יספק תעודות המאשרות את מצבו כמוכן המפעילה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ו/או עקב איחור באספקת המוצר/שירות מן המועד הקבוע לאספקת המוצר בעמוד בית העסק, בשיעור של 20% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם .

4.10. ביצוע ההחזר יהיה באותו אמצעי תשלום שנעשה בו שימוש ע"י הלקוח בלבד

4.11. במקרה של ביטול עסקה למוצר שנלוותה אליו הטבה, תהיה המפעילה זכאית לתבוע את נזקיה והתשלום שיוחזר יהיה התשלום ששולם בפועל בניכוי ההטבה

4.12. לא ניתן להחזיר פריט שנרכש כחלק ממארז / ערכה.

 

 1. 5. אספקת, הובלה של מוצרים/שירותים

5.1. אספקת המוצר מתבצעת באמצעות משלוח עד הבית.

5.2. מובהר, כי מפעילת האתר לא תהיה אחראית בשום שלב ו/או בכל עסקה המבוצעת במסגרת האתר לאספקת המוצרים/שירותים ו/או הובלתם ו/או לנזקים שייגרמו לגולשים ו/או צדדים שלישיים עקב אספקת ו/או הובלת מוצרים או שירותים הנמכרים במסגרת האתר ומבוצעות באחד מערוצי השילוח הרשומים מעלה. האחריות הבלעדית לאספקת ו/או הובלת המוצרים/שירותים הנמכרים במסגרת האתר תהיה על חברת השילוח גבול אחריות האתר הינה עד לאספקתו לחברת השילוח /משלוחים.

5.3. מדיניות המשלוחים מחייבת לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו מכוחו ו/או על פי כל דין אחר, לרבות אך לא רק, בכל הנוגע לאספקה ו/או הובלת המוצרים/שירותים, תנאי ביטול עסקאות וגביית דמי הביטול.

5.4. בכל מקרה בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של המפעילה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה לא תהיה המפעילה אחראית על נזק תוצאתי או עקיף לרבות הפסד ימי עבודה, מניעת רווח מכל סיבה שהי

5.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי על כל אחד מהמוצרים, יפורט באתר ביחס לכל מוצר ו/או שירות המוצע על ידו למכירה באתר, את תנאי האספקה והובלה של כל מוצר/שירות, עלויות ההובלה והאספקה והאופן בו יבוצעו.

 

 1. 6. הגבלת אחריות

6.1. מובהר, כי המשתמשים באתר, עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית וכי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתמש ו/או גולש במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה – עסקית, כלכלית, כספית או אחרת – אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש ו/או הגולשו/או בית העסק בהסתמך על השימוש באתר וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש ו/או הגולש .

6.2. המשתמשים ו/או הרוצים להשתמש באתר מצהירים ומתחייבים, כי הם פוטרים את מפעילת האתר וכל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לאתר ו/או השימוש בו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי כל משתמש או הרוצה להשתמש באתר מצהיר ומאשר, כי כל שיבוש, איחור, הפרעה, הפסקה ,תקלה, שינוי וכדו', בין אם בשליטת מפעילת האתר ובין אם לאו, לא ייחשבו כהפרה כלפי המשתמשים ולא יקנה להם כל זכות תביעה ו/או עילה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה וכן לא יזכה את המשתמשים בכל סעד, זכות או תרופה.

6.3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור, במישרין או בעקיפין, לכל תקלה באתר, בין היתר בגין היעדר יכולת להירשם לאתר ו/או לרכוש מוצרים או שירותים באמצעותו.

6.4. מובהר, כי מפעילת האתר לא תישא באחריות ו/או חבות כלשהי, למעט אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה .

6.5. מובהר, כי בכל מקרה, למפעילת האתר תהא אחריות מוגבלת באופן המרבי המותר על פי כל דין וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל חוק מחייב אחר, לרבות מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 .

6.6. תמונות המוצרים/השירותים באתר הן לשם המחשה בלבד, וכל האחריות בגין השימוש ו/או טיב המוצרים ו/או האחריות ו/או כל מידע, תמונה ומיצג המוצג באתר לגבי שירות, מוצר ו/או תמונה, מידע ומיצג המוצג באתר לגבי אחריות למוצרים/שירותים לאחר מכירה ו/או בגין כל נזק לצד ג' בקשר לשימוש במוצרים/שירותים ו/או לאספקתם, הינה באחריות יצרני המוצרים באופן בלעדי. למען הסר ספק מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לצד ג' עקב שימוש במוצרים/שירותים ו/או לטיבם של המוצרים ו/או לאספקתם.

6.7. למען הסר ספק, מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה למנוע כל הפרה בשימוש באתר ועל מנת לשמור על תקינותו. למרות זאת, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות והיא איננה מתחייבת, כי השירות באתר לא יהיה ללא תקלות, הפסקות, שיבושים וכן, כי השימוש באתר יהיה ללא הפרעה, הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות מכל מין וסוג שהוא, לרבות בקווי טלפון, אינטרנט, חומרה, תוכנה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש ברשתות אינטרנט ו/או בקווי טלפון לרבות בינלאומיים. כמו כן, מפעילת האתר לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל בעיה ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או שיבוש טכני המונע את האפשרות לעשות שימוש באתר ו/או לשלם עבור מוצרים/שירותים ו/או להזמין מוצרים/שירותים באמצעות האתר.

6.8. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתעשה באמצעות האתר על ידי משתמשים באתר בכל שלב שהוא.

6.9. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל טעות קולמוס בתיאור מוצרים/שירותים המופיעים באתר, לרבות בנוגע לזמן אספקה, עלויות, שירותים, מידע אודות המוצר ו/או כל תיאור ו/או מיצג ו/או תמונה אחרת בנוגע למוצרים/שירותים שיופיעו באתר.

6.10. מובהר, כי מבלי לגרוע מן האמור בתקנון זה, בכל מקרה למפעילת האתר לא תהיה אחריות לנזקים עקיפין, אלא לנזקים ישירים, מוכחים, מוחשיים ואשר ייגרמו בפועל ובאופן ישיר כתוצאה מהשימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בנזק עקיף, מיוחד, אובדן הכנסה והשתכרות, מניעת רווח ונזק תוצאתי אחר שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6.11. למען הסר ספק, למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות לכל משתמש /גולש בכל הנוגע לסליקת התשלומים ו/או לאבטח פרטי אמצעי החיוב שימסרו בעת השימוש באתר, כאשר האחריות הבלעדית לנושא זה תהיה של חברת הסליקה בלבד. כל המשתמשים באתר משחררים בזאת, את מפעילת האתר מכל אחריות ו/או חבות לכל נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם אבטחת פרטי אמצעי החיוב שימסרו, סליקה כספים מגולשים .

 1. קניין רוחני

7.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בנוגע לכל העיצובים ו/או השירותים ו/או לתכנים אחרים המופיעים באתר לרבות אך לא רק, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, בין רשומים ובין כאלו שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצובים, לוגו, מידע טכנולוגי, לרבות אך לא רק, תוכנות, תכניות, יישומים, קבצים ו/או קבצים גרפיים, סיסמאות וקודי מחשב, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "מידע") – הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או של ספקיה, למעט אם צוין במפורש אחרת.

7.2. מובהר בזאת, כי חל איסור על שכפול, העתקה, הצגה בפומבי, הפצה, מסירה לצד ג' של המידע, כולו או מקצתו. אין לאחסן ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או לבצע ו/או לשדר ו/או להתאים ו/או לערוך ו/או לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במידע, כולו או מקצתו, לרבות בדרך של הצגה ו/או פרסום ו/או ביצוע פומבי ו/או בדרך של יצירת יצירה אחרת מהמידע ו/או לאפשר לאחרים גישה למידע ו/או לגלם את התוכן האמור בכל מדיה, פורמט או אמצעי טכנולוגי אחר, הקיים במועד זה ו/או כפי שיהיה קיים בעתיד, למעט אם קיבל את אישור מפעילת האתר.

7.3. מובהר, כי מפעילת האתר תהא רשאית להסיר כל משתמש, בכל מקרה בו יקום חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים ו/או של מפעילת האתר ו/או של בתי עסק או כל מי מטעמם, לרבות בקשר לזכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, כל צד יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלו, לרבות אך לא רק, בקשר לתכנים המפורסמים על ידו, כאשר למפעילת האתר לא תהיה כל אחריות להפרות של צדדים שלישיים.

7.4. מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט, לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות של צדדים שלישיים, בכלל זה, חל איסור לפרסם ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או דמויות ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים ו/או פטנטים, רשומים ואשר אינם רשומים ו/או מפרטים ו/או סרטונים המופעים באתר ו/או כל להפיץ או לפרסם כל תוכן כאמור באתר מבלי לקבל את אישורה של מפעילת האתר ו/או בכל זכויות היוצרים בתוכן הרלוונטי, מראש ובכתב.

7.5. מובהר, כי בכל מקרה בו תמצא הפרה ו/או פגיעה בהוראות תקנון זה ו/או בכל דין אחר, על ידי משתמש ו/או בית עסק ו/או על ידי צדדי ג' אחרים, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד אשר נפגע את הפרטים אשר הוזנו על ידי כל משתמש באתר ואשר הינו אחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד הפוגע") וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. במקרה זה, הצד הפוגע ו/או כל מי מטעמו, לא יהיה רשאי להעלות כל טענה כנגד מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה, לרבות אך לא רק, בקשר עם העברת פרטים אשר העלה לאתר בעת ההרשמה לאתר ו/או בכל שלב אחר ו/או מצד הצד שלכאורה נפגע, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. מובהר, כי הצד אשר לכאורה נפגע, לא יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים מכל מין וסוג שהוא, במקרים כאמור בפרק זה כנגד מפעילת האתר, לכל הפחות בטרם מיצוי ההליכים כנגד הצד הפוגע.

 

 1. 8. פרטיות

8.1. מבלי לגרוע מהוראות הגנת הפרטיות של האתר, מובהר בזאת, כי השימוש באתר יהיה כפוף להוראות הגנת הפרטיות של האתר, אשר מהווה כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

8.2. יובהר, כי על כל משתמש המעוניין לעשות שימוש באתר, לקרוא בעיון את כל הוראות מדיניות הגנת הפרטיות של האתר.

8.3. מוסכם, כי בשלב הרישום לאתר כל משתמש יהיה רשאי להסכים לקבל הודעות ודיוור של מידע שונה, לרבות אך לא רק, דבר פרסומת, הודעות שירות והודעות של מערכת האתר, מאת מפעילת האתר ו/או כל מי מטעמה.

8.4. מפעילת האתר תעשה שימוש במידע בהתאם לאמור בהראות הגנת הפרטיות של האתר. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע שיימסר על ידי המשתמשים רק לעובדים אשר יידרשו לעשות שימוש במידע לצורך ניהול האתר. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש לרעה במידע שיימסר למעט אם יתקבל אישורו של המשתמש מראש ו/או אם יידרש הדבר על פי דין ו/או בכדי למנוע שימוש אסור באתר.

 

 1. 9. הפרות, תרופות וסנקציות

9.1. מוסכם בזאת על הצדדים, כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ככל ויהיה צורך בכך רישומי האתר ישמשו ראיה לנכונות האמור בהם.

9.2. מוסכם בזאת כי מפעילת האתר רשאית, אולם אינה מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר וכמו כן הינה רשאית לפעול במקרה בו עולה חשש סביר להפרת הוראות השימוש מצד משתמש או צד ג'. במקרים בהם יופיע תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות של צד ג' או פסול מסיבה כלשהי, מפעילת האתר תודיע למפיץ התוכן הפוגע ו/או המפר, ותפעל להסיר את התכנים המפרים וזאת תוך עד 14 יום ממועד קבלת ההודעה.

9.3. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לה בעקבות הפרת הוראותיו של תקנון זה.

9.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמש אשר יפר הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.

9.5. במקרה של הפרה כאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר/שירות מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין וזאת לפי שיקול דעתה.

9.6. מוסכם בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או לערוך ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או שלא להציג כלל, כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד, לכל משתמש.

9.7. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות בעיבוד נתונים המועלים בו והצגתם באתר, משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

9.8. מובהר, כי מפעילת האתר רשאית להציג תכנים כלשהם, כולם או מקצתם, באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים באתר כפי שהם מועלים לאתר (AS-IS), מבלי שמפעילת האתר תהיה מחויבת לבצע כל בדיקה ביחס לאמיתות תוכנם ו/או דיוקם. מוסכם, כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף ככל שיגרמו לכל צד ג' ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.

9.9. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהא רשאית אך לא חייבת, לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את אותם התכנים, כולם או מקצתם, לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות לצורך פרסומם באתר ו/או פרסום האתר, כאשר למשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

9.10. למען הסר ספק, למפעילת האתר אין את האפשרות לעקוב ו/או להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר, על כן, אין ולא תהיה למפעילת האתר כל אחריות בקשר למעשי או מחדלי המשתמשים. יובהר, כי מפעילת האתר תהיה אחראית אך ורק למסירת פרטי המשתמשים (גולשים ובתי עסק) ועם מסירת פרטי המשתמשים, מפעילת האתר תהא משוחררת מכל אחריות ו/או חבות אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי מפעילת האתר באותו עניין.

9.11. מוסכם, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לבטל כל הזמנה שבוצעה ו/או למנוע מכל גולש בית עסק, מלעשות שימוש באתר, לרבות לצורך ביצוע מכירות של מוצרים/שירותים בדרך של חסימתו מהאתר, לרבות אך לא רק, בכל אחד מן המקרים הבאים, כדלקמן:

9.11.1. משתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה;

9.11.2. משתמש ביצע פעולה בלתי חוקית ו/או עבר על הוראות הדין;

9.11.3. משתמש ביצע את אחת מן הפעולות המפורטות בפרק "שימוש אסור" אשר בתקנון זה;

9.11.4. כל משתמש אשר הוכח לכאורה כי הפר זכויות יוצרים של צד ג';

9.11.5. משתמש אשר מסר בעת ההרשמה לאתר ו/או במהלך השימוש באתר, פרטים שגויים ו/או מטעים;

9.11.6. משתמש, אשר ביצע כל מעשה או מחדל, אשר עלול לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או באתר ו/או בבתי העסק ו/או בכל צד ג' אחר;

9.12. מובהר, כי מפעילת האתר יכולה להודיע על ביטול הזמנה כאמור, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות הטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת באתר.

 

 1. שונות

10.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לנתונים אחרים כלשהם באתר, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

10.2. עותק מתקנון זה ימצא במשרדי מפעילת האתר.

10.3. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהיה רשאית שלא להתיר שימוש באתר של כל משתמש ו/או להסיר משתמש מהאתר וכן את האפשרות למכירת/רכישת מוצרים/שירותים באמצעות האתר אם נהג שלא כדין ו/או נמצא ברשימת מילים אסורות ו/או נרשם לאתר יותר מפעם אחת ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה. למפעילת האתר תהינה הסמכות להסיר ו\או לחסום משתמשים מהאתר אשר יבצעו בו שימוש לרעה ו\או יפרו את תנאי וכללי האתר ו\או יתחברו לאתר באמצעות "רובוטים".

10.4. מפעילת האתר רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי התקנון; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל ולסגור את האתר בכל עת; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו את המשתמש באתר מרגע פרסומם באתר.

10.5. ידוע למשתמש באתר, כי באתר יוצגו תכנים של בתי עסק שונים ופרסומים של גופים שונים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, בהסכמת המשתמש לתקנון הוא מסכים להיחשף לתוכן הנ"ל.

10.6. הדין החל על האתר, השימוש זה ובכלל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בכל עניין הנוגע לאתר ו/או השימוש בו תהא אך ורק לבתי המשפט במחוז תל-אביב.

10.7. מפעילת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הצורך, להפסיק את השימוש באתר, מעת לעת, לצורכי תחזוקת האתר וארגונו, כאשר המשתמשים ו/או כל מי מטעמם ו/או כל אדם אחר, לא יהיה זכאי לכל פיצוי כספי או אחר ו/או זיכוי או החזר, בשל הפסקות אלו ו/או בגין תקלות אחרות הנוגעות לשימוש באתר או לשירות של מפעילת האתר.

10.8. מפעילת האתר מצהירה, כי אין ביכולת להתחייב ו/או להבטיח זמינות רצופה ללא תקלות וללא הפסקות בשימוש באתר.

10.9. כל משתמש הנרשם לאתר מסכים כי פרטיו ישמרו במאגר מידע של מפעילת האתר המנוהל על ידי מר יצחק וולף וכן מסכים לקבל חומר פרסומי ו/או כל מידע אחר הקשור באתר ו/או במבצעי האתר ו/או במפעילת האתר או כל מי מטעמה ו/או במבצעים או מוצרים/שירותים של בתי עסק המפרסמים באתר, בדרך של דיוור ישיר.

10.10. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר תהיה רשאית לעכב קבלת מוצר/שירות מכל גולש אשר עורר חשד, על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, כי נהג שלא כדין ו/או סיפק ברישום האתר פרטים שגויים ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה, עיכבה מפעילת האתר קבלת מוצר/שירות משתמש, תיתן מפעילת האתר למשתמש זכות לטעון טענותיו תוך 14 ימים מיום הפניה למשתמש ולהוכיח כי נהג בהתאם להוראות תקנון זה, אם הוכיח המשתמש למפעילת האתר שנהג בהתאם להוראות התקנון יקבל השירות/מוצר, לא הוכיח כאמור למפעילת האתר הזכות לבטל את העסקה שביצע אותו משתמש.

10.11. שירות לקוחות – לפרטים נוספים בקשר לאתר ומפעילת האתר, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני info.midbar@gmail.com או דרך האתר.

 

ט.ל.ח

 • דין וסמכות שיפוט
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

חשוב להגיד מראש...

הכניסה לאתר של יקב מדבר מוגבלת לגיל 18 ומעלה

רכשת אצלנו בעבר? התתחבר/י:

דילוג לתוכן